SỰ KIỆN VINH DANH THÁNG 7

SỰ KIỆN VINH DANH THÁNG 7

Ngày 𝟐𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟗 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 vinh dự là một trong 10 nhà cung cấp ngành 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐞̂́𝐩 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐄𝐃𝐄𝐋 được người tiêu dùng lựa chọn và vinh danh trong chương trình Đ𝐀́𝐍𝐇 𝐆𝐈𝐀́ 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐑𝐔𝐘𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝟐𝟎𝟏𝟗 được tổ chức tại NHÀ HÁT BẾN THÀNH - p.Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh và 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝟗𝐡𝟑𝟎 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐇𝐓𝐕𝟏.

Hy vọng đây cũng là bước đánh dấu cho những thành công sắp tới của 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 nhằm mang lại những giá trị - sản phẩm chất lượng tới người tiêu dùng. 
Trân trọng.
 

f4b05fbb0b51ef0fb640
6539e935bddf598100ce
c059a555f1bf15e14cae